Home > Reference

Reference

Naše společnost si klade za cíl skutečně spokojené zákazníky. Můžeme se tedy chlubit tím, že minulých obdobích prošli našimi školeními pracovníci řady významných firem, institucí a orgánů státní správy.

Významné reference z poslední doby

Ústavní soud České republiky

RNDr. Stanislav Plachý, ředitel soudní správy
Realizace proškolení cca 130 pracovníků Ústavního soudu

B.TECH a.s.

Ing. Jitka Kulhánková, personální ředitel
Proškolení 70-ti zaměstnanců v oblasti Office

Zetor a.s.

Veronika Mičková, oddělení vzdělání
Analýza společnosti, testování, školení, celkem cca 250 zaměstnanců

Microsoft s.r.o.

Jan Moleš, Account Team Unit Lead
Realizace řady kurzů především pro základní a střední školy v ČR dotované či podporované společností Microsoft. Realizace řady metodických materialů – příruček, kurikulí kurzů apod. pro některé produkty Microsoftu. Speciální kurzy pro získání certifikátů MOS – Microsoft Office Specialist.

RWE Distribuční služby, člen RWE

Ing. Jana Hlavenková, personalistka
Ing. Alena Čermáková, personalistka
Proškolení okolo 800 zaměstnanců v oblasti MS Office.

Referenční list RWE DS

Jihomoravská plynárenská, a.s.
Plynárenská 499/1
657 02 BRNO

ApS Brno, spol. s r.o.
Božetěchova 2
612 66 BRNOVážený pane Kurečko,

za společnost Jihomoravská plynárenská, a. s., děkujeme Vaší společnosti ApS Brno, spol. s r. o. za výbornou a bezchybnou spolupráci v roce 2007.

Díky vysoké kvalitě kurzů, které jsme u Vás poptávali v průběhu roku, se zvýšila počítačová gramotnost našich zaměstnanců. Obsahové zaměření jednotlivých kurzů, jejich zpracování a příprava byly vždy vhodně zvoleny. Z hodnocení našich zaměstnanců, kteří se těchto kurzů zúčastnili, jednoznačně vyplývá spokojenost s průběhem jednotlivých kurzů.

Nedílnou součástí pozitivního hodnocení Vašich služeb je i vysoká úroveň kvality Vašich lektorů. Tím je myšlena nejen jejich profesní odbornost a důkladná znalost problematiky, ale také schopnost zaujmout, dokázat jasně vysvětlit danou látku a ochota řešit konkrétní požadavky a dotazy našich zaměstnanců.

Zejména jsme také velmi ocenili zpětné vazby, které jste nám průběžně poskytovali. Především to je pravidelné reportování z jednotlivých kurzů, které bylo přehledně graficky zpracované.

Tímto Vám chceme poděkovat za vysokou kvalitu poskytovaných služeb a ochotu nám vyjít kdykoliv vstříc. Současně doufáme, že takto dobré vztahy budeme udržovat i nadále.

S přátelským pozdravem


Jana Hlavenková
personalista specialista - vzdělávání

Reference z předchozích let

(v abecedním pořadí)
 • Aliatel
 • Čedok
 • České aerolinie
 • ČEZ
 • České dráhy
 • Český telecom
 • EURONOVA
 • Finanční úřady
 • Jihomoravské energetické závody
 • Komerční banka
 • Magistrát města Brna
 • Ministerstvo hospodářství ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Řízení letového provozu České republiky
 • Silmos
 • ČESKÝ TELECOM, a.s.
 • Úřad vlády ČR
 • Železárny Veselí
 • Živnostenská banka

Pravidelnými účastníky v našich kurzech jsou i pracovníci slovenských firem a úřadů.