Home > Lektorský tým

Lektorský tým

Naši lektoři jsou vesměs vysokoškolsky vzdělaní pracovníci s pedagogickým vzděláním, bohatými zkušenostmi s výukou a řada z nich se podílí na významných softwarových projektech, problematiku tedy ovládají v širokých souvislostech. Většina je držitelem různých mezinárodních certifikátů osvědčujících jejich kvalifikaci. Mnozí z nich rovněž přednášeli na prezentacích pro profesionály.

Naše středisko je z pohledu lektorského týmu založeno především na externistech. Zastáváme totiž filozofii, že není vhodné mít interního lektora, který celé dny nedělá nic jiného, nežli školí. Takovýto člověk musí být za pár týdnů doslova "vyšťaven" a při současném požadavku na sebevzdělávání a rozvíjení se nebude schopen efektnivně a energicky školit. Snažíme se navíc, aby školení prováděl člověk z praxe, který je vždy schopen předat více nežli lektor, který má dané technologie nastudované z odborné literatury a je minimálně spojen s praxí.

Proto máme celou řadu externích lektorů, z nichž mnozí jsou odbornými konzultanty softwarových gigantů, jakým je např. Microsoft, IBM, RedHat apod., a špičkami ve svém oboru. Díky spoluprací s Fakultou informačních technologií a Ústavem telekomunikací FEKT VUT v Brně jsme navíc schopni zajistit i vysoce teoreticky zaměřené kurzy.

Lektoři procházejí přijímacím školením, které je uvede do pozice školitele a naučí je kvalitně předávat své dovednosti posluchačům a profesionálnímu přístupu k zákazníkům. Lektoři jsou také průběžně motivováni k dalšímu odbornému sebevzdělávání a jsou průběžně přeškolováni. Mnozí lektoři bývají také opakovaně vyžádáni zákazníkem, který byl s jejich prací spokojen.