Home > Školicí středisko

Kurzy | MOC kurzy
MOC2276 Windows 2003 - síťová infrastruktura - TCP/IP
Tento 2 denní kurz je zaměřen na detailní rozbor síťové infrastruktury postavené na protokolu TCP/IP. Postupně prochází od teoretické části vysvětlení funkce jednotlivých vrstev TCP/IP k praktickému použití – možnosti adresace počítačů, vytváření podsítí, omezení plýtvání IP adresami, směrovací tabulky a možnosti konfigurace počítačů pro překlad jmen. Závěrem je popsáno řešení nejčastějších problémů konektivity a důležité nástroje pro diagnostiku. Kurz je částečnou přípravou ke zkoušce 70-291 – Implementing, Managing, and Mintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure (doporučujeme ještě absolvovat MOC 2277).

Ceny všech MOC kurzů jsou včetně oficiálních materiálů!!!
Cena: 8900,- Kč bez DPH
Doba trvání: 14 vyučovacích hodin ve 2 dnech
Obsah:

  • Přehled OSI modelu, porovnání s vrstvami rodiny TCP/IP, popis funkce jednotlivých protokolů.
  • Práce s Network Monitorem, popis, využití při správě sítě.
  • Přidělování IP adres, tvorba podsítí pomocí CIDR a VLSM, routovací tabulka.
  • Konfigurace klientské IP adresy – DHCP, statické, použití alternativní konfigurace.
  • Konfigurace klienta pro jmenné rozlišení – pochopení ARP, identifikace MAC adres, NetBIOS.
  • Metody a srovnání statického a dynamického mapovaní jmen.
  • Izolování častých problémů konektivity, řešení, diagnostické nástroje, zdroje informací.

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět