Home > Školicí středisko

Kurzy | Základní kurzy
Z6 MS Excel I
Skriptum Průvodce kurzem MS Excel I.


Cena: 2250,- Kč bez DPH
Doba trvání: 16 vyučovacích hodin ve 2 dnech
Obsah:

V tomto kurzu Vás naučíme základním pojmům a zásadám při vytváření tabulek, práci s buňkou, používání automatického formátu a vytváření seznamů. Podrobněji Vás seznámíme s problematikou vkládání vzorců a funkcí, vysvětlíme Vám, jak do tabulky vložit graf, jakým způsobem se pracuje s průvodcem grafem. Část kurzu bude věnována rovněž problematice tisku, nastavení parametrů tisku, nastavení důležitých voleb a v neposlední řadě se budeme věnovat základům tvorby databázových tabulek.
Tento kurz je vhodný spolu s kurzem MS Excel II také jako příprava na certifikaci ECDL v oblasti tabulkových editorů.

Přehled probírané látky:
- základní pojmy a zásady pro vytváření tabulek
- Vyplňování údajů do buňky
- Kopírování a přesuny
- Schránka Office
- Práce s listy
- práce s buňkou
- Formátování buňky
- Automatický formát
- Podmíněné formátování
- vkládání vzorců a funkcí, průvodce funkcemi
- práce s grafy, průvodce grafem
- tisk, parametry tisku
- nastavení důležitých voleb
- základy tvorby databázových tabulek
- Seznamy
- Filtrování
- Příčky
- vlastní pohledy (zobrazení)

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět