Home > Školicí středisko

Kurzy | Základní kurzy
Z5 MS Word II
Skriptum Průvodce kurzem MS Word II.


Cena: 2250,- Kč bez DPH
Doba trvání: 16 vyučovacích hodin ve 2 dnech
Obsah:

Druhý díl MS Word se zabývá tvorbou a úpravami rozsáhlých dokumentů.
Naučíme vás dokument roztřídit na oddíly, pochopíte princip práce s hlavním a vnořeným dokumentem. Budete umět pracovat s osnovou, číslovat nadpisy, vytvářet obsah a rejstřík dlouhého dokumentu a nebo vkládat vzorce. Nebude vám činit problém vložit obrázek a pod něj titulek, nakreslit si vlastní obrázek a nebo si trochu pohrát s jednotlivými písmeny.
Budete umět mezi text vložit tabulku, do ní napsat jednoduché matematické vzorce a pak zpracovat hodnoty z tabulky do grafu. Svůj dlouhý dokument si stvoříte k obrazu svému a tak, aby bylo jednoduché ho kdykoliv později upravit. Pochopíte princip maker a také vás naučíme, jak si program MS Word přizpůsobit tak, aby se vám pracovalo co nejrychleji.
Tento kurz je vhodný spolu s kurzem MS Word I také jako příprava na certifikaci ECDL v oblasti psaní textu.

Podrobná osnova kurzu:
- opakování důležitých kapitol z kurzu ms word i. díl
- tvorba šablon
- vytvoření nové šablony
- úprava již vytvořené šablony
- organizátor
- práce s knihou
- osnova
- víceúrovňové a vlastní číslované (odrážkované) seznamy
- obsah a rejstřík dokumentu
- oddíly
- poznámky pod čarou a vysvětlivky
- sloupcová sazba
- tabulky
- tvorba tabulky
- práce s tabulkou
- formátování tabulky
- manipulace s tabulkou
- grafické nástroje
- kreslení
- wordart
- titulkování a křížové odkazy
- titulkování
- křížové odkazy
- doporučené zásady autora pro vkládání objektů, titulků a křížových
- odkazů
- import a export objektů a souborů
- import
- export
- formuláře
- tištěný formulář
- on-line formulář
- externí poznámky a revize dokumentu
- komentáře
- sledování změn
- další zajímavé programy ms office 2003
- přehled užitečných klávesových zkratek

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět