Home > Školicí středisko

Kurzy | MOC kurzy
MOC6418 Windows Server 2008 - nasazení v podniku a upgrade z nižších verzí
Třídenní kurz poskytuje znalosti potřebné pro nasazení platformy Windows Server 2008 v podnikovém prostředí. Odkrývá možnosti využití nových nástrojů, zejména Windows Deployment Services (WDS) a Microsoft Deployment Toolkit (MDT). Zaměřuje se také na činnosti spojené s migrací systému Windows Server 2003/2000 na verzi 2008.

Ceny všech MOC kurzů jsou včetně oficiálních materiálů!!!
Cena: 11790,- Kč bez DPH
Doba trvání: 21 vyučovacích hodin ve 3 dnech
Obsah:

 • Instalace a konfigurace Windows Serveru 2008. Licenční strategie a její implemetace pomocí KMS a MAK.
 • Konfigurace Windows Server Core 2008.
 • Bezobslužná instalace Windows Serveru 2008.
 • Windows Deployment Services (WDS) - tvorba a roznášení systémových images ve formátu WIM.
 • Microsoft Deployment Toolkit (MDT).
 • Upgrade a migrace Active Directory. Upgrade DC, postup upgrade AD.
 • Upgrade souborových a tiskových serverů.
 • Upgrade webových serverů. Konfigurace Internet Information Serveru 7.0 (IIS).
 • Příprava a upgrade vzdálených infrastrukturních serverů (RIS).
 • Migrace stávajících systémů v podniku do virtuálního prostředí (Microsoft Virtual Machines).
 • Kritéria výběru vhodného hardware pro Windows Server 2008 s ohledem na výkon.

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět