Home > Školicí středisko

Kurzy | MOC kurzy
MOC2272 Windows XP Professional - administrace
Kurz je určen pro správce seznamující se s Windows XP Professional, kteří jsou zodpovědní za jejich nasazení a následující podporu a údržbu. Absolventi kurzu umí instalovat a konfigurovat Windows XP Professional včetně nastavení TCP/IP, podpory vzdálených uživatelů, správy disků a souborových systémů, monitorování výkonu, zálohování a obnovy. Pokud chcete získat titul Microsoft Certified Professional (MCP), doporučujeme absolvovat kurz ve formě takzvaného Vzdělávacího balíčku (kurz + studijní materiál + konzultace + zkouška).

Ceny všech MOC kurzů jsou včetně oficiálních materiálů!!!
Cena: 17200,- Kč bez DPH
Doba trvání: 35 vyučovacích hodin ve 5 dnech
Obsah:

  • Instalace, upgrade a automatizace instalací Windows XP Professional.
  • Konfigurace hardware - instalace zařízení a ovladačů, funkce driver rollback.
  • Odstraňování problémů při spuštění a chodu systému, recovery konzola, obnova systému.
  • Konfigurace pro provoz v sítích Microsoft Windows - pracovní skupina, doména .
  • Konfigurace prostředí pomocí profilů a politik, vzdálená podpora uživatelů.
  • Konfigurace a podpora TCP/IP - statické, dynamické a automatické adresování, CIDR, tvorba podsítí, DNS, WINS.
  • Spolupráce v sítích UNIX a Novell NetWare.
  • Konfigurace vzdáleného připojení a VPN, remote desktop.
  • Správa disků a souborových systémů, šifrování souborů, monitorování výkonu, řešení problémů.
  • Vytvoření spustitelného instalačního CD Windows XP s integrovaným SP2

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět