Home > Školicí středisko

Kurzy | MOC kurzy
MOC6231 Microsoft SQL Server 2008 - správa
Správa a údržba SQL Serveru 2008.Vedle instalace a konfigurace systému se zabývá správou databází, zabezpečením a zálohováním dat, monitorováním systému a úvodní problematikou k replikacím dat.

Ceny všech MOC kurzů jsou včetně oficiálních materiálů!!!
Cena: 17200,- Kč bez DPH
Doba trvání: 35 vyučovacích hodin ve 5 dnech
Obsah:

  • Instalace a konfigurace MS SQL Serveru
  • Správa databáze a databázových souborů.
  • Obnova po havárii.Zálohování a obnova databáze.
  • Správa zabezpečení. Zabezpečení na úrovni databáze a serveru.
  • Monitorování MS SQL Serveru.
  • Transformace dat. SQL Server Integration Services (SSIS).
  • Automatizace administrativních úloh. SQL Server Agent, alerty, …
  • Replikace.
  • Technologie pro zvýšení dostupnosti SQL serveru - Clustering, Mirroring, Log Shipping, ...

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět