Home > Školicí středisko

Kurzy | MOC kurzy
MOC2821 Windows 2003 - návrh a správa PKI
Tento kurz je zaměřen na návrh a správu infrastruktury veřejného klíče (PKI). Naučíte se navrhovat hierarchii Certifikační Autority, konfigurovat certifikační vzory, archivovat klíče a spravovat celou PKI.

Ceny všech MOC kurzů jsou včetně oficiálních materiálů!!!
Cena: 14700,- Kč bez DPH
Doba trvání: 28 vyučovacích hodin ve 4 dnech
Obsah:

 • Přehled problematiky a základní pojmy spojené s infrastrukturou veřejného klíče (PKI).
 • Návrh hierarchie Certifikační Autority (CA).
 • Instalace certifikační služby a konfigurace hierarchie CA, publikování CRL.
 • Konfigurace certifikačních vzorů.
 • Konfigurace registrace certifikátů.
 • Konfigurace archivace a obnovy klíčů.
 • Správa PKI, plánování obnovy při výpadcích.
 • Konfigurace trustů mezi organizacemi.
 • Používání Smart Cards.
 • Zabezpečení obchodování na webu pomocí SSL.
 • Konfigurace zabezpečeného e-mailu.

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět