Home > Školicí středisko

Kurzy | MOC kurzy
MOC2609 C# - základy programování
Cílem kurzu je seznámení se základními zásadami, principy a možnostmi programování v jazyce C# na platformě .NET. Vedle základů se účastnící prakticky seznámí s koncepcí platformy .NET, možnými typy vytvářených aplikací či principů objektového a vizuálního programování. Tento kurz je vstupní branou k ostatním kurzům ze skupiny kurzů .NET.

Ceny všech MOC kurzů jsou včetně oficiálních materiálů!!!
Cena: 14700,- Kč bez DPH
Doba trvání: 28 vyučovacích hodin ve 4 dnech
Obsah:

 • Úvod do programování v prostředí architektury .NET. Koncepce technologie .NET, prostředí Visual Studia .NET, tvorba projektu, vytvoření první aplikace apod.
 • Základy jazyka C#. Synatxe jazyka, struktura programu, deklarace proměnných, konverze, výrazy, operátory apod. Řízení toku programu a použití cyklů
 • Vytváření objektů. Základní pojmy, zakládání objektů, definice třídy, deklarace metod, tvorba konstruktorů. Statické členy třídy
 • Objektově orientované programování v C#. Návrh objektů, implementace vlastností, dědičnost a polymorfizmus
 • Obecné programovací techniky v C#. Tvorba a užití polí, kolekcí, a rozhranní. Zachytávání a zpracovávaní výjimek. Užití delegátů, zpracovávání a vytváření událostí
 • Tvorba .NET aplikací. Práce s objekty .NET Framework, formátování číselných proměnných a textů. Práce s datovými proudy a soubory
 • Přístup k datům užitím ADO.NET. Architektura ADO.NET. Vytváření aplikací využívající ADO.NET. Přidávání, modifikace a mazání záznamů v databázi
 • Tvorba Windows aplikací. Úvod do tvorby desktopových aplikací pro MS Windows za použití objektů Windows Form. Vytváření formulářů, použití ovládacích prvků apod.
 • Používání a vytváření XML Web služeb
 • Tvorba Web aplikací – ASP.NET. Úvod do problematiky vývoje aplikací pro internet s použitím ASP.NET
 • Nastavení a distribuce aplikací – vytváření instalačních balíčků
 • Úvod do pokročilejších témat. Struktury, vlákna, atributy, zabezpečení, práce s programy mimo platformu .NET apod.

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět