Home > Školicí středisko

Kurzy | MOC kurzy
MOC2400 Exchange Server 2003 - implementace a administrace
Cílem kurzu je zvládnout instalaci,prvotní nastavení a správu MS Exchange Serveru 2003. Dozvíte se, jak implementovat MS Exchange 2003 do stávající infrastruktury počítačové sítě vaší organizace, jak optimálně rozvrhnout jednotlivá datová úložiště, připravit a využívat veřejné složky, poskytovat a sdílet informace o uživatelích, jak zálohovat a obnovovat systém, provádět preventivní údržbu či opravu databází. Dozvíte se o dostupných doplňcích např. o filtru nevyžádané pošty apod. Kurz je vhodnou přípravou pro certifikační zkoušku 70-284 - Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003.

Ceny všech MOC kurzů jsou včetně oficiálních materiálů!!!
Cena: 17200,- Kč bez DPH
Doba trvání: 35 vyučovacích hodin ve 5 dnech
Obsah:

 • Instalace MS Exchange Serveru 2003.
 • Konfigurace a správa v Active Directory.
 • MS Exchange Recipients, uživatelé, mailboxy, kontakty, skupiny.
 • Bezpečnost - přístupová oprávnění, šifrování, digitální podpisy.
 • Správa veřejných složek - Public Store.
 • MS Outlook Web Access - přístup k MS Exchange Serveru přes webové rozhraní.
 • Konfigurace MS Outlook 2003 a MS Outlook Express, WebDAV.
 • Správa směrovacích skupin a konektorů.
 • Správa a připojení mobilních zařízení, Outlook Mobile Access, SSL.
 • Správa uložených dat - Information Store.
 • Údržba MS Exchange Serveru. Disaster recovery.
 • Migrace uživatelů z Exchange 5.5, ADMT, ADC.

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět