Home > Školicí středisko

Kurzy | Kancelářské a man. aplikace
K1 MS Project I
Základy tvorby a řízení projektů v Prostředí MS Project


Cena: 4500,- Kč bez DPH
Doba trvání: 24 vyučovacích hodin ve 3 dnech
Obsah:

Kurz je určen správcům projektů, kteří potřebují efektivně plánovat a řídit projekty, dynamicky reagovat na změny termínů jednotlivých úkolů, vyhodnocovat průběh plnění činností, udržovat si dokonalý a názorný přehled nad využíváním zdrojů apod. Velkým přínosem je také rychlá analýza nákladů či možnost týmového řízení projektů.

- Úvod do teorie projektového řízení (základní pojmy, pojetí projektu, produkty, role, fáze projektu a životní období projektu, souvislosti projektového řízení názvosloví, procesy projektového řízení).
- Objasnění metody CPM, seznámení s PERT a Ganttovým grafem.
- Základy ovládání programu, založení projektu, vložení a editace úkolů, uspořádání seznamu úkolů.
- Definice vazeb úkolů, předstih a zpoždění úkolu.
- Správa projektových zdrojů, vytvoření seznamu zdrojů a přiřazení zdrojů úkolům, rozvrstvení zdrojů.
- Práce s kalendáři, definování pracovního a nepracovního času.
- Vyvážení pracovního zatížení zdrojů.
- Plánování omezení úkolu, sledování pokroku projektu, řízení finančních nákladů.
- Získávání potřebných informací tříděním a filtrováním.
- Formátování a tisk vlastních pohledů a zpráv.

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět