Home > Školicí středisko

Kurzy | AutoCAD
A2 AutoCAD LT
Vytváření konstrunční dokumentace v prostředí AutoCAD


Cena: dle domluvy
Doba trvání: 16 vyučovacích hodin ve 2 dnech
Obsah:

Účastníci získají základní návyky nezbytné pro správnou práci s AutoCADem. Seznámí se s prostředím, naučí se kreslit a plně využívat editaci. Získají také základní informace o kótování, šrafovaní a používání bloků. Nedílnou součástí kurzu je také kapitola věnovaná tisku.

- seznámení s programem, problematika lokalizace. Přizpůsobení pracovního prostředí
- práce s výkresy - načtení, uložení. Zobrazování výkresů (příkazy ZOOM, PAN, ...), šablony
- souřadnicový systém, zadávání bodů, uchopovací režimy, kreslící pomůcky
- hladiny - filozofie hladin, tvorba nových hladin. Typy čar, měřítka typů čar, ...
- kreslící příkazy - úsečka, kružnice, oblouk, elipsa, křivka, ...
- editační příkazy - kopie, posun, zrcadlení, zkosení a zaoblení, vytvoření pole entit, ...
- práce s textem. Řádkový text, odstavcový text, speciální znaky, TTF fonty.
- speciální kreslicí a editační nástroje - křivka, spline, editace pomocí uzlů, ...
- šrafování - hranice šrafování, asociativita šraf, použití vestavěných šrafovacích vzorů
- měřítka - objasnění problematiky. Měřítko při kreslení, měřítko při tisku
- kótovaní - kótování objektů, tvorba kótovacího stylu, editace kót
- bloky - vytváření bloků a atributů. Práce s průzkumníkem bloků
- tisk - nastavení tlouštěk čar, definování vykreslované oblasti, tisk v měřítku
- rozšíření - jednoduchá tvorba a úprava nástrojových panelů. Představení nástaveb
- upozornění: osnova je pouze orientační. Tento kurz se provozuje výhradně jako individuální na přání zákazníka. Kurz se koná přímo v prostorách účastníka a na jeho licencích. Není v možnostech střediska držet licence na všechna PC v učebně a proto se standardní kurz v učebně nekoná.
Chcete-li se kurzu zúčastnit, měli byste znát odpovědi na tyto otázky:
Co je to složka a soubor?
Jak se přepínat mezi běžícími aplikacemi v MS Windows?
Umíte pracovat s myší? Víte, co je to klik a dvojklik?
Jak zkopírujete soubor z pevného disku na disketu?
Pokud neznáte odpověď na některou otázku, přihlaste se nejprve na kurz MS Windows - základy.

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět