Home > Školicí středisko

Kurzy | Unix, Linux a X-Window
U2 Unix,Linux pro mírně pokročilé
Absolvent je schopen samostatně pracovat v prostředí systému Unix


Cena: 4800,- Kč bez DPH
Doba trvání: 24 vyučovacích hodin ve 3 dnech
Obsah:

Seznámení s prací na počítačích se systémem Unix a systémy dle standardu Single Unix Specification. Absolvent je schopen samostatně pracovat v prostředí systému Unix a po doškolení pracovat jako správce systému.

- historie vývoje a standardizace systému Unix, standardy SVID, XPG, ISO ,POSIX
- vlastnosti systému Unix
- regulární výrazy, použití regulárních výrazů (sed, vi, egrep)
- základ programování a použití nástrojů awk a perl
- Bourne shell
- Korn shell: rozdíly oproti Bourne shell, zásobník příkazů, programování
- sledování stavu systému
- zvláštní typy provádění programů
- počítačové sítě a systém Unix
- archivace souborů

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět