Home > Školicí středisko

Kurzy | AutoCAD
A1 Autocad
Základy vytváření konstrukční dokumetnace v prostředí AutoCAD


Cena: dle domluvy
Doba trvání: 16 vyučovacích hodin ve 2 dnech
Obsah:

Kurz je určen začínajícím uživatelům AutoCADu, kteří nemají žádné nebo jen malé předchozí zkušenosti s AutoCADem. Cílem kurzu je, aby účastník nejenom uměl samostatně vytvořit 2D výkres od jeho návrhu až po vykreslení na plotr, ale také aby jeho práce byla co nejefektivnější.

- historie AutoCADu, porovnání verzí
- seznámení se s prostředím, Uživatelské nastavení prostředí, načtení menu
- prohlížení výkresů - zoom, sokolí oko, rzoom
- souřadnicový systém, zadávání bodů, uchopovací body, kreslící pomůcky
- hladiny - význam, zamknutí hladin, zmrazení, tvorba nových hladin, typy čar
- základní kreslící nástroje - úsečka, kružnice, oblouk, elipsa, ...
- základní editační nástroje - kopie, posun, zaobli, ořež, ...
- speciální kreslící a editační nástroje - mčáry, křivka, editace pomocí uzlů, ...
- text - jednořádkový text, odstavcový text, TTF fonty, ...
- šrafování, hranice šrafování, asociativita šraf, ...
- měřítka - kreslení, vykreslování, tisku
- kótování - kótování objektů, tvorba kótovacího stylu, editace kót\r\n* bloky - tvorba bloků a atributů, tvorba sestav
- vykreslování a tisk - nastavení tisku, tloušťky čar, tisk v měřítku, ...
- rozšíření - ukázka nástaveb, jednoduchá úprava ikon, ukázka 3D, ...

Upozornění: osnova je pouze orientační. Tento kurz se provozuje výhradně jako individuální na přání zákazníka. Kurz se koná přímo v prostorách účastníka a na jeho licencích. Není v možnostech střediska držet licence na všechna PC v učebně a proto se standardní kurz v učebně nekoná.
Chcete-li se kurzu zúčastnit, měli byste znát odpovědi na tyto otázky:
Co je to složka a soubor?
Jak spustíte aplikaci v MS Windows 95/98 (nebo MS Windows NT)?
Jak se přepínat mezi běžícími aplikacemi v MS Windows?
Umíte pracovat s myší? Víte, co je to klik a dvojklik?
Jak zkopírujete soubor z pevného disku na disketu?
Pokud neznáte odpověď na některou otázku, přihlaste se nejprve na kurz MS Windows - základy.

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět