Home > Školicí středisko

Kurzy | SCRUM a agilní řízení
SCRUM1 Úvod do metodiky Scrum

Workshop je urcen pro všechny, kterí povedou, úcastní se, anebo poskytují podporu pro projekty rízené metodou SCRUM, jako jsou: vedoucí projektu, technictí vedoucí, vývojári, testeri, aplikacní návrhári, produktoví manažeri nebo obchodní manažeri.Cena: dle domluvy
Doba trvání: 8 vyučovacích hodin v 1 dnu
Obsah:

Workshop je praktickou ochutnávkou agilních metodik a Scrum procesu. V jeho průběhu se naučíte porozumět klíčovým prvkům agilních technik a postupu. Získáte přehled o odlišnostech mezi klasickým a agilním vedením projektu, jak vzniká hodnota při použití agilních technik a proč jsou agilní techniky důležité. Získáte základní představu o práci Scrum Mastra a clena agilního týmu.
Na množství praktických cvičení a ukázkách si vyzkoušíte průběh projektu metodikou Scrum, aplikaci klíčových postupu, netradiční způsoby plánování anebo vedení projektové dokumentace a reportingu. Zjistíte, jak se formuje agilní tým, řídí jeho směrování a jak se projevuje jeho dynamika. Naučíte se reagovat na změny a nebát se jich. V teoretické části Vám ukážeme, kdy je Scrum vhodné použít, jaké jsou výhody a omezení a jaká je náplň práce všech rolí.
Po skončení kurzu budete rozumět principům metodiky Scrum a budete schopni aktivně se zapojit do práce agilního týmu. Stanete se advokátem agilních metodik v organizaci a hnacím motorem souvisejících změn. Naučíte se dosáhnout na Vašich budoucích projektech víc, lépe rozumět své práci a konečně si začnete projekty užívat.

  • Úvod do metodiky Scrum
  • Řízení změn ve Scrumu (a typické chyby)
  • Plánování a odhadování
  • Co jsou User Stories a jak s nimi pracovat
  • Role a odpovědnosti, úloha Scrum Mastra
  • Vytváření multi-znalostního týmu
  • Scrum ve Vaší organizaci

Termíny: dohodou

U kurzů, u kterých nejsou přiřazeny termíny, se můžete i tak předběžně přihlásit a my vás budeme informovat, jakmile bude termín pro tento kurz připraven.

<< zpět