Home > Služby pro firmy

Služby pro firmy

Školicí centrum IT Brno má pro podnikovou a firemní klientelu vypracovaný komplexní program vzdělávání v informačních a telekomunikačních technologiích, který uspokojí nároky každé organizace a směřuje k outsorcingu v oblasti vzdělávání v ICT.

Podnikům a firmám při dlouhodobější spolupráci nabízíme:

 • stanovení plánu školení
 • zpřístupnění testovacího rozhraní pro celou společnost
 • evidenci účastníků školení a výsledků jejich testů
 • poradenská činnost při plánování účastníků kurzů
 • realizace školení tak, aby nebyl narušen chod firmy
 • on-line přehledy o provedených školeních
 • on-line přehledy o výsledcích testů včetně detailních výsledků
 • slevy na vybrané kurzy pro širokou veřejnost pro zaměstnance a přímé rodinné příslušníky
 • vyškolení dalších (nových) zaměstnanců za stejných podmínek jako při hromadném školení
 • Otestování dovedností zaměstnanců
 • Dlouhodobé doškolování nových zaměstnanců a dlouhodobé zvyšování kvalifikace stávajícího personálu
 • Spolupráce na personálním managementu zaměstnanců v oblasti IT
 • Pronájem počítačových učeben

Při potřebě vyškolit větší podnik či organizaci je potřeba klást důraz na vysokou efektivitu školení, minimalizaci nákladů, naplánování školení tak, aby neovlivnilo chod firmy a další důležité aspekty. Právě s důrazem na výše uvedené byl vypracován program, který mimo jiné zahrnuje: analýzu potřeb jednotlivých pracovních pozic v podniku, otestování znalostí jednotlivých pracovníků, vypracování plánu školení, provedení školení, testování získaných znalostí u jednotlivých pracovníků, doškolování, opakovací cvičení a přechodová školení.