Home > Školicí středisko

Kurzy
SCRUM a agilní řízení
Metodika SCRUM a agilní řízení nachází široké uplatnění při projektovém řízení softwarových produktů a vývoje aplikací. Kurzů v této oblasti je poskromnu a my jsme velice rádi, že jsme jedni z mála školicích středisek, které tyto kurzy může nabízet.


SCRUM1 Úvod do metodiky Scrumdle domluvydetailní informace
SCRUM2Úvod do metodiky SCRUM a agilního rízení (Workshop)dle domluvydetailní informace